Stenové debnenie LOGIK

Odberateľ: SAS4REAL s.r.o.
Zákazka: EKOCENTRUM Hranice
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK
Objem zákazky: 980 m²
Realizácia od 9/2020 do 11/2020