Stenové debnenie LOGIK

Odberateľ: Kvazar a.s.
Zákazka: Bonatrans – Modernizace Linky
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK
Objem zákazky: 1 500 m²
Realizácia od 6/2020 do 8/2020