Stenové debnenie LOGIK

Odberateľ: AWT Rekultivace a.s.
Zákazka: Bednění hráze Kobeřice
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK 50
Objem zákazky: 1 500 m²
Realizácia od 10/2018 do 10/2019