Stenové a stropné debnenie

Odberateľ: Lukáš Ometák
Zákazka: Brána Beskyd
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK 50 a Nosníkové debnenie stropov SCAFLEX
Objem zákazky: 180 m² LG/ 600 m² SCAFLEX
Realizácia od 6/2020 do 9/2020