Stenové a stropné debnenie

Odberateľ: STAVBY MASTAV S.R.O.
Zákazka: RD Bludovice
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK 50 a Nosníkové debnenie stropov SCAFLEX
Objem zákazky: 4 500 m² LG/ 700 m² SCAFLEX
Realizácia od 3/2018 do 11/2018