Stenové a stropné debnenie

Odberateľ: BPJ MOSTY A INŽENÝRSKÉ STAVBY s.r.o.
Zákazka: ČOV Jívová
Použitý systém: Stenové debnenie LOGIK 50 a nosníkové debnenie stropov SCAFLEX
Objem zákazky: 600 m² LG/ 35 m² SCAFLEX
Realizácia od 7/2018 do 8/2018