CZ | SK | PL

  


  

Pre vyššie ciele

Montáž

Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka svojim zákazníkom, je montáž a demontáž lešenárskych systémov. Naše špecializované a skúsené tímy, ktoré sú pravidelne preškoľované ako v oblasti predpisov týkajúcich sa montáže a demontáže lešenia, tak aj predpisov BOZP, zabezpečia v prípade potreby správnu, rýchlu a včasnú montáž našich systémov. Zákazník tak môže efektívne operovať so svojimi ľudskými kapacitami pri iných činnostiach na pracovisku. Po montáži lešenia od nás obdržíte preberací protokol vyhotovený odborne spôsobilou osobou.


Pre viac informácií nám zašlite kontaktné údaje:Vážení zakaznící, informujeme Vás v súlade s nariadením EU, že poskytnuté informácie nie sú nami ďalej nijako používané ani archivované a slúžia len pre vybavenie tejto žiadosti. Viac informácií TU.


Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube