CZ | SK | PL

  


  

Pre vyššie ciele

Servis

Prenájom

Náš ucelený sortiment Vám ponúkame formou prenájmu i predaja. Prenájom je správnou voľbou predovšetkým pre rozsiahle projekty, jednorazové akcie alebo v prípade eliminácie prevádzkových nákladov na skladovanie materiálu alebo odpisových nákladov. Nespornou výhodou prenájmu je možnosť použitia iba v dobe, kedy máte pre materiál využitie. My ho pre Vás pripravíme v bezchybnom a odborne servisovanom sta­ve.
Predaj

Na predaj ponúkame nielen nový materiál so všetkou dokumentáciou a certifikáciou, ale aj použitý materiál za výhodných cenových podmienok. Sledujte pravidelne naše webové stránky, kde sa dozviete o aktuálnych akciách na nákup použitého (secondhand) materiálu.
Montáž

Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka svojim zákazníkom, je montáž a demontáž lešenárskych systémov a závesných lávok. Naše špecializované a skúsené tímy, ktoré sú pravidelne preškoľované ako v oblasti predpisov týkajúcich sa montáže a demontáže lešenia, tak aj predpisov BOZP, zabezpečia v prípade potreby správnu, rýchlu a včasnú montáž alebo demontáž našich systémov. Zákazník tak môže efektívne operovať so svojimi ľudskými kapacitami pri iných činnostiach na pracovisku. Po montáži lešenia od nás obdržíte preberací protokol vyhotovený inštruktorom lešenárskej techniky.
Doprava

Ak nemáte k dispozícii vlastnú dopravu, radi Vám v rámci komplexného riešenia zákaziek ponúkneme prepravné služby nákladnými vozidlami a dopravu nášho sortimentu až na stavbu, kde ho zložíme a po skončení stavby zasa naložíme a odvezieme. Na prepravu materiálu využívame vlastné vozidlá a stálych zmluvných partnerov, čím zaručujeme skúsenosť vodiča a maximálne využitie našich kapacít.
Projekcia

Na základe Vašej požiadavky zabezpečí naše technické oddelenie vypracovanie prehľadných výkresov a kladačských plánov, čím značne usporíte čas pri montáži lešenárskych a debniacich systémov. Technické oddelenie veľmi úzko spolupracuje so zákazníkmi aj priamo na stavbách. Vďaka profesionálnym technickým výkresom viete presný výpis navrhnutého materiálu, naplánovanie jednotlivých etáp v celom procese výstavby a časový harmonogram. Týmto spôsobom Vám pomáhame minimalizovať riziká a dosahovať v každom smere najlepšie výsledky.
Školenia

Spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka ucelený rad odborných školení. Prostredníctvom nich Vás pravidelne oboznamuje s najnovšími legislatívnymi zmenami a nariadeniami. Široká ponuka školení zahŕňa predovšetkým kurzy školenia lešenárov, periodické školenia či produktové školenia.
Servis

Vykonávame posúdenie kvality nami ponúkaných produktov a ich odborné opravy.
Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube