CZ | SK | PL

  


  

Pre vyššie ciele

Servis

Prenájom

Ucelený sortiment ponúka spoločnosť SCASERV formou prenájmu i predaja. Prenájom je správnou voľbou predovšetkým pre rozsiahle projekty, jednorazové akcie alebo v prípade eliminácie prevádzkových nákladov na skladovanie materiálu alebo odpisových nákladov. Dôležitým aspektom je tiež možnosť využitia materiálu len v sezóne, kedy je pripravený v bezchybnom a odborne servisovanom sta­ve.
Predaj

K predaju ponúkame nielen nový materiál so všetkou dokumentáciou a certifikáciou, ale aj použitý materiál (secondhand) za výhodných cenových podmienok..
Montáž

Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka svojim zákazníkom, je montáž a demontáž lešenárskych systémov. Naše špecializované a skúsené tímy, ktoré sú pravidelne preškoľované ako v oblasti predpisov týkajúcich sa montáže a demontáže lešenia, tak aj predpisov BOZP, zabezpečia v prípade potreby správnu, rýchlu a včasnú montáž našich systémov. Zákazník tak môže efektívne operovať so svojimi ľudskými kapacitami pri iných činnostiach na pracovisku. Po montáži lešenia od nás obdržíte preberací protokol vyhotovený odborne spôsobilou osobou.
Doprava

Ak nemáte k dispozícii vlastnú dopravu, radi Vám v rámci komplexného riešenia zákaziek ponúkneme prepravné služby nákladnými vozidlami a dopravu nášho sortimentu až na stavbu, kde ho zložíme a po skončení stavby zasa naložíme a odvezieme. Na prepravu materiálu využívame vlastné vozidlá a stálych zmluvných partnerov, čím zaručujeme skúsenosť vodiča a maximálne využitie našich kapacít.
Projekcia

Na základe požiadavky zákazníka zaistí naše technické oddelenie vypracovanie prehľadných výkresov a kladačských plánov, čím sa značne usporí čas pri montáži lešenárskych a debniacich systémov. Technické oddelenie veľmi úzko spolupracuje so zákazníkmi aj priamo na stavbách. Vďaka profesionálnym technickým výkresom je známy presný výpis navrhnutého materiálu, naplánovanie jednotlivých etáp v celom procese a časový harmonogram. Týmto spôsobom pomáhame minimalizovať riziká a dosahovať v každom smere tých najlepších výsledkov
Školenia

Spoločnosť SCASERV a.s. ponúka ucelený rad odborných školení. Pravidelne Vás týmto zoznamujeme s najnovšími legislatívnymi zmenami a nariadeniami. Široká ponuka školenia zahŕňa predovšetkým kurzy školenia lešenárov, periodické školenia, vydávanie lešenárskych preukazov a tiež produktové školenia.
Servis

**Ponúkame len kvalitné a revidovanej produkty vrátane ich odborných opráv.*
Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube