CZ | SK | PL

  


  

Pre vyššie ciele

Blog

Přechodové lávky školení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.
Servis fasádního lešení

Jsme výrobcem rámového lešení SPRINT. Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů, tedy také rámového lešení, a jejich odborné opravy. Pravidelně kontrolujeme, opravujeme a provádíme servis všech komponentů fasádního lešení.
Servis mobilního lešení

Pravidelně kontrolujeme, opravujeme a provádíme servis všech komponentů lehkého mobilního hliníkové lešení BoSS.

Jako jeden z nejvíce používaných produktů naší společnosti, jsou všechny komponenty (díly) podrobovány podrobné kontrole a následnému servisu.

Tuto kontrolu a případné opravy nabízíme také našim zákazníkům, kteří si pojízdné hliníkové lešení BoSS u nás zakoupí. Na prodejních skladech všech poboček vždy disponujeme dostatečnou zásobou náhradních dílů pro opravy pojízdného lešení.
Servis mobilního oplocení

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty mobilního oplocení jsou zapůjčeny vždy řádně očistěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis mobilního oplocení. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.
Servis mobilního schodiště

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis.
Servis modulového lešení

Pravidelně kontrolujeme, opravujeme a provádíme servis všech komponentů lešení. Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty modulového lešení jsou půjčeny vždy řádně očištěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.
Servis ochrany volného okraje

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty ochrany volného okraje jsou zapůjčeny vždy řádně očistěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.
Servis přechodové lávky

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty přechodových lávek jsou zapůjčeny vždy řádně očistěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.
Servis schodišťové věže

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Jako jediná firma na českém trhu nabízíme služby mycí linky ocelových lešenářských podlah všech délek.
Pravidelně kontrolujeme, opravujeme a provádíme servis všech komponentů lešení. Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Komponenty schodišťových věží jsou půjčeny vždy řádně očistěné a bezvadně připraveny pro další použití. Vše je řádně zkontrolováno a je proveden servis. Pokud je třeba, je veškerý sortiment opraven a to vždy s ohledem na bezpečnost.
Servis stěnového bednění

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Bednící panely jsou před půjčením zákazníkovi odborně očištěny od zbytků betonu. Pokud jsou panely vrtané, poškozené od hřebíků, nebo je jinak poškozen jejich povrch, jsou řádně a odborně opraveny, popř. vyměněny.
Servis stropního bednění

Provádíme posouzení kvality námi nabízených produktů a jejich odborné opravy. Na všech našich produktech je prováděn pravidelný odborný servis. Stropní stojky a nosníky jsou před půjčením zákazníkovi odborně očištěny od zbytků betonu.
Schodišťové věže projekce

Na základě vašeho požadavku zajistí naše technické oddělení vypracování přehledných výkresů a kladečských plánů, čímž značně uspoříte čas při montáží lešenářských a bednících systémů. Technické oddělení velice úzce spolupracuje se zákazníky i na stavbách. Díky profesionálním technickým výkresům znáte přesný výpis navrženého materiálu, naplánování dílčích etap v celém procesu a časový harmonogram. Tímto způsobem Vám pomáháme minimalizovat rizika a dosahovat v každém směru těch nejlepších výsledků. V projektu na montáž schodišťové věže je vše přehledně a názorně zpracované.
Schodišťové věže školení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.
Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance. Současně bere ohled na skutečné potřeby společnosti s přihlédnutím na skupiny zaměstnanců od manažerů po dělnické profese.
Stěnové bednění školení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.

Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 324/1990 Sb. a se zavedením některých nových nařízení nastala nutnost zdůraznit, objasnit a hlavně zajistit kvalitní předpisy, které jsou uplatňovány při montáži a demontáži lešeňové konstrukce. Pracovníci, do jejichž pracovní náplně tato činnost patří, musí mít patřičnou kvalifikaci.

V České republice existoval dlouhou dobu systém školení lešenářů a tzv. instruktorů lešenářské techniky, který stanovoval podmínky pro odborné vzd
Školení mobilního oplocení

Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení. Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance.
Školení stropního bednění

Společnost SCASERV a.s. je zajištuje spoustu odborných školení. Pro montáž stropního bednění (stropů) není třeba žádných zvláštních znalostí. Přesný postup montáže je zpracován technickým oddělením. Odborné školení pro pracovní postup zajistí technické oddělení.

Stránky: «««1234
Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube