CZ | SK | PL

  


  

Pre vyššie ciele

Stěnové bednění školení

[OBRÁZEK NEBYL NALEZEN] Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.

Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance.

V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 324/1990 Sb. a se zavedením některých nových nařízení nastala nutnost zdůraznit, objasnit a hlavně zajistit kvalitní předpisy, které jsou uplatňovány při montáži a demontáži lešeňové konstrukce. Pracovníci, do jejichž pracovní náplně tato činnost patří, musí mít patřičnou kvalifikaci.

V České republice existoval dlouhou dobu systém školení lešenářů a tzv. instruktorů lešenářské techniky, který stanovoval podmínky pro odborné vzdělávání pracovníků provádějících práce související s lešením.

O rozsahu, obsahu a četnosti školení rozhoduje zaměstnavatel, stejně jako o způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení.

Abychom předešli nepřiměřenému poklesu odbornosti v uvedených profesích z důvodu nekontrolovatelné úrovně jednotlivých školitelů i školení samotného přistoupila naše společnost SCASERV a.s. k vytvoření vlastního systému školení OZO pro dočasné stavební konstrukce. Podklady pro školení obsahují kromě všech platných norem, také odborné podklady lektorů, vzdělávací manuál, montážní manuály a návody na celý sortiment společnosti a video soubory s uvedenou tématikou.

Jako výrobci jednoho z nejlepších systémů lešení disponuje naše společnost souborem základních i specifických výpočtů a zkoušek. Máme zkušenosti s vývojem nových produktů, tvorbou návodů i řadou praktických testování standardních i nestandardních aplikací.


Pre viac informácií nám zašlite kontaktné údaje:







Vážení zakaznící, informujeme Vás v súlade s nariadením EU, že poskytnuté informácie nie sú nami ďalej nijako používané ani archivované a slúžia len pre vybavenie tejto žiadosti. Viac informácií TU.






Ostrava, CZ T: +420 595 222 200
E: ostrava@scaserv.cz
Praha, CZ T: +420 272 101 511
E: praha@scaserv.cz
Brno, CZ T: +420 548 212 997
E: brno@scaserv.cz
Bratislava, SK T: +421 244 459 871
E: bratislava@scaserv.sk
Chorzów, PL T: +48 730 025 111
E: chorzow@scaserv.cz

Ochrana osobních údajů | Mapa stránek | Blog

© 2015 MARF
Facebook YouTube