Schodišťové věže školení

 Společnost SCASERV a. s. nabízí ucelenou řadu odborných školení. Pravidelně Vás tímto seznamujeme s nejnovějšími legislativními změnami a nařízeními. Široká nabídka školení zahrnuje především kurzy školení lešenářů, periodická školení, vydávání lešenářských průkazů či produktová školení.
Společnost průběžně zajišťuje odborné kurzy z legislativní oblasti, ale i školení zaměřené na zvyšování a prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců v souladu s cílem dosáhnout osobnostního a profesního růstu každého zaměstnance. Současně bere ohled na skutečné potřeby společnosti s přihlédnutím na skupiny zaměstnanců od manažerů po dělnické profese. V roce 2015 jsme pokračovali ve vzdělávacím programu financovaného především z dotace poskytnuté ministerstvem práce a sociálních věcí, o kterou si společnost v roce 2013 v rámci projektu „Komplexním vzděláváním proti hospodářské krizi ve stavebnictví“ zažádala, a kterou získala. Projekt probíhal v období od 1. 7. 2013 do 30. 6.2015. Tyto kurzy byly zaměřené na zdokonalení obchodních a manažerských dovedností a zvyšování kvalifikací v dělnických profesích.
V souvislosti se zrušením vyhlášky č. 324/1990 Sb. a se zavedením některých nových nařízení nastala nutnost zdůraznit, objasnit a hlavně zajistit kvalitní předpisy, které jsou uplatňovány při montáži a demontáži lešeňové konstrukce. Pracovníci, do jejichž pracovní náplně tato činnost patří, musí mít patřičnou kvalifikaci. V České republice existoval dlouhou dobu systém školení lešenářů a tzv. instruktorů lešenářské techniky, který stanovoval podmínky pro odborné vzdělávání pracovníků provádějících práce související s lešením. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., které tuto původní vyhlášku nahradilo, obsahuje více méně jen obecné nařízení, ve kterém je uvedeno že: O rozsahu, obsahu a četnosti školení rozhoduje zaměstnavatel, stejně jako o způsobu ověřování znalostí a vedení dokumentace o školení. Abychom předešli nepřiměřenému poklesu odbornosti v uvedených profesích z důvodu nekontrolovatelné úrovně jednotlivých školitelů i školení samotného přistoupila naše společnost SCASERV a.s. k vytvoření vlastního systému školení OZO pro dočasné stavební konstrukce. Podklady pro školení obsahují kromě všech platných norem, také odborné podklady lektorů, vzdělávací manuál, montážní manuály a návody na celý sortiment společnosti a video soubory s uvedenou tématikou. Jako výrobci jednoho z nejlepších systémů lešení disponuje naše společnost souborem základních i specifických výpočtů a zkoušek. Máme zkušenosti s vývojem nových produktů, tvorbou návodů i řadou praktických testování standardních i nestandardních aplikací. Celý vzdělávací kurz je ukončen kromě praktických cvičení z oblasti montáže, kotvení, tvorby sestav lešení, pojízdných lešení, schodišťových výstupových věží, také závěrečným písemným testem. Všichni úspěšní absolventi obdrží certifikát a také průkaz odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce, který je opravňuje k činnosti v oblasti odborných montáží, demontáží, dozorování, provádění kontrol i navrhování řešení. Také je možné provádět na základě všech již zmíněných podkladů školení OZO pro montážní organizace, které zajišťují odbornou montáž i demontáž našich konstrukcí.