Schodiskové veže CUPLOK

Odberateľ: P-SYSTEMS STŘECHY s.r.o.
Zákazka: Technologický park Olomouc – Hala H
Použitý systém: Schodisková vež CUPLOK
Objem zákazky: výška 14 m
Realizácia od 6/2018 do 7/2018