Späť na produkty

Schodiskové veže CUPLOK A R-MODUL

Schodiskové veže sa používajú k bezpečnému a efektívnemu prístupu pracovníka a doprave materiálu a náradia do vyšších úrovní pri rekonštrukciách i novej výstavbe objektov pozemného staviteľstva, mostov i priemyselných stavieb.

Schodisková vež zo systému CUPLOK je vysoko únosnou a tuhou konštrukciou. Je vhodná pre väčšie stavby, kde je potreba vež využiť pre častý výstup osôb a premiestňovaní väčších objemov materiálu. Tento typ schodišťové veže poskytuje dostatok priestoru na podestách i schodištiach.

Schodisková vež zo systému R-MODUL je vhodná ako prístupové a únikové schodisko pre stavby s menej častým pohybom osôb a s potrebou menšieho transportu objemu materiálu. Schodišťová vež sa vyznačuje nízkou hmotnosťou a rýchlou montážou.

CUPLOK v skratke:

/ výstupy vo viacerých výškových úrovniach
/ výstup po schodiskových ramenách šírky 0,8 m a dĺžky 1,8 m celkový rozmer 3,8×1,8 m – kotvená alebo nekotvená aplikácia
/ dlhá životnosť, oceľové komponenty vyrobené z vysoko pevnostnej ocele S355, žiarovo pozinkovanie
/ pripojovanie všetkých nosných častí a zábradlí pomocou integrovaných šálkov
/ alu schody

R-MODUL v skratke:

/ rýchla a jednoduchá montáž, pripojovanie všetkých nosných častí a zábradlí na systém rozet
/ tuhosť konštrukcie, nosné prvky oceľové, žiarovo pozinkované, schodiskové ramená ľahké, hliníkové, schodiskové rameno šírky 0,625 m
/ priaznivá cena veže i poskytovaných služieb