Späť na produkty

Ochrana voľného okraja SafeGuard

Zaistenie maximálnej bezpečnosti stavieb je v súčasnej dobe stredom pozornosti všetkých. Realizačným firmám a im stavbyvedúcim ponúkame kompletný systém ochrany voľného okraja, ktorý sa dá použiť nielen v kombinácii s našimi debniacimi systémami, ale i samostatne.

Základom sú konektory pre uchytenie k debniacemu systému či svorky umožňujúce upevnenie k hotovým železobetónovým a oceľovým konštrukciám. Na ne sa jednoduchým spôsobom pripevní stĺpik zábradlia. Ten je vybavený úchytmi pre dvojtyčové drevené zábradlie a podľa požiadavku doplnené úchytom pre zarážku. Stĺpik je zhodný pre všetky systémy.

K zaisteniu ochrany voľného okraja u hotových konštrukcií sa najčastejšie používa šroubová svorka. Tu je možné jednoducho pevne prichytiť k okraji stropov a prievlakov až do hrúbky 47 cm.

Veľkou výhodou systému SafeGuard je vysoká životnosť, zaistená žiarovým pozinkovaním všetkých komponentov, robustnosť a jednoduchosť použitia.

Ochrana voľného okraja SafeGuard v skratke:

/ všetky komponenty sú žiarovo pozinkované
/ SafeGuard stĺpik je zhodný pre všetky kombinácie ochrany voľného okraja.
/ ochrana voľného okraja pre železobetónové dosky, drevené a oceľové nosníky
/ použiteľný pre debnenie stropu, prekladané debnenie
/ SafeGuard konektor pre nosníky H20 je rovnako využiteľný pre stropné prvkové debnenie
/ úplnej ochrany voľného okraja môže byť dosiahnuté pomocou SafeGuard mreže
/ stĺpik SafeGuard je vybavený bezpečnostným mechanizmom proti nadvihnutiu a uvoľneniu
/ systém umožňuje osadiť alebo odstrániť držiak zarážky dodatočne
/ investícia do tohoto systému sa skutočne vyplatí (životnosť je 15 – 20 rokov)

https://www.youtube.com/watch?v=fOQR-DMNflQ