Späť na produkty

Nosníkové debnenie stropov SCAFLEX

Systém stropného debnenia, využívajúci drevených lepených nosníkov, trojvrstvových dosiek, staviteľných stavebných stojok a doplnkových prvkov. Prvkové debnenie je vhodné pre riešenie rovných i tvarovo komplikovaných stropov od malého rozsahu až po rozsiahle stropné dosky.

Debniaci rošt je tvorený nosníkmi H20, ktoré splňujú požiadavky normy ČSN EN 13377 a sú k dispozícii v dĺžkach od 0,8 do 5,9 m. Rošt je nesený stavebnými oceľovými stojkami s hlavami a trojnožkami. Stavebné stojky plne odpovedajú požiadavkam ČSN EN 1065 a patrí k špičke na trhu.

Systém zahrňuje komponenty tak pre debnenie trámov a prievlakov, tak i výškových skokov dosky. Doplnkom môže byť ochrana voľného okraja proti pádu.

Nosníkové debnenie stropov SCAFLEX v skratke:

/ variabilný, vysoko všestranný a skladný systém
/ nie je závislý na pevne daných vzdialenostiach nosníkov a stojok. Tieto vzdialenosti sú upravované podľa zaťaženie, čím sa znižuje počet potrebných stojok a nosníkov
/ rozsiahly sortiment stojok 1,5; 3,0; 4,0; 5,5 m
/ výška prievlakov od 30 do 90 cm pri použití prievlakových spôn a prievlakového nosníka