Späť na produkty

Modulové lešenie CUPLOK

Systém modulového lešenia CUPLOK je unikátny vďaka metóde spojovania priečnikov a stojok pomocou špeciálneho zámku – šálku. Široký sortiment komponentov o rôznych rozmeroch umožňuje využitie tohoto systému predovšetkým pre zložitejšiu aplikáciu.

Systém je ideálny pre priestorové pracovné konštrukcie alebo pracovné veže. V oblasti podperných lešení umožňuje podoprieť monolitické či prefabrikované betónové konštrukcie. Pri využití v oblasti fasádnych lešení je možné využiť pre kruhové, členité a inak zakrivené fasády.

CUPLOK je vyrábaný z konštrukčnej ocele S355 podľa európskej normy EN 10025.

Modulové lešenie v skratke:

/ univerzálne riešenie pre zložitejšie a atypické aplikácie
/ zaistenie vysokej bezpečnosti proti klasickým trubkovým lešeniam vďaka štandardným spojovacím uzlom a systémovom stuženiu
/ 2–3 násobná rýchlosť montáže v porovnaní s klasickým trubkovým lešením
/ vysoká únosnosť až 74 kN na jednu stojku vďaka vysokej tuhosti styčníkov a vysokopevnostnej oceli
/ ochrana povrchu žiarovým pozinkovaním zaisťuje kvalitu, bezpečnosť a ochranu fasád pred znečistením od koróznych produktov
/ schodišťové prvky z ľahkých zliatín alebo oceli zaisťujú rýchlu montáž a štandardné bezpečné prevedenie výstupov