Potřebujte workshopy pro své zaměstnance? Proškolíme je profesionálně a efektivně!

Aby vaši pracovníci vytěžili z každého školení maximum, sestavíme jim je přímo na míru. Kromě nezbytné teorie budou jeho součástí i praktické ukázky a závěrečný test, sloužící k ověření získaných znalostí. Veškerá naše školení pravidelně aktualizujeme a zahrnujeme do nich všechny důležité informace o nejnovějších úpravách důležitých norem a legislativy.

Za odbornost vašich zaměstnanců ručíte vy. Pomůžeme vám!

Na rozdíl od dřívějších dob dnes neexistuje v České republice oficiální systém školení lešenářů a instruktorů lešenářské techniky. Zajištění maximální odbornosti vašich pracovníků dostatečným počtem pravidelných školení je proto pouze na vás. Ve vaší režii je i ověřování odborných znalostí zaměstnanců a shromáždění veškeré dokumentace o tom, že byli adekvátním způsobem proškoleni k bezpečnému využívání lešení, bednění a dalších pomocných stavebních prvků.

Proč se bez pravidelných odborných školení neobejdete?

Účast na pravidelných školeních zajistí vašim zaměstnancům dlouhodobý profesní rozvoj a neustálé zvyšování jejich kvalifikace. Odborná školení mají velký význam i pro zkušené zaměstnance, protože díky nim získají podrobný přehled o aktuálních změnách v oblasti legislativy a norem, kterými se musí během práce řídit. Seznámí se i s novými typy konstrukcí nebo s technologiemi, jejichž využití se bude na pracovišti zavádět. Tím, že si i vaši dlouhodobí zaměstnanci pravidelně zopakují důležité bezpečností informace, se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že správně zareagují v případě nenadálých situací, které mohou ohrozit bezpečnost práce na staveništi.

Školení přesně takové, jaké potřebujete

Kromě školení lešenářů a vydávání lešenářských průkazů nabízíme také specializovaná školení k veškerým našim produktům od lešenářských systémů přes bednění až po lávky, schodiště a ochranné stavební prvky.

Zatímco u přechodových lávek nebo stropních bednění je jejich montáž přímočará a vaši zaměstnanci si během ní vystačí s jednoduchým návodem, v případě lešeníje naopak detailní školení o jeho montáži i demontáži naprosto nezbytné. Neodborně sestavené lešení by totiž představovalo velké riziko pro všechny osoby na staveništi kvůli své nedostatečné nosnosti a špatné stabilitě. Protože v takovém případě hrozí zřícení lešení nebo propadnutí některých jeho částí, toto riziko určitě nepodceňujte.

Informace se vším všudy

Aby byla naše školení co nejvíce přínosná, obsahují kromě teoretické části i praktická cvičení, týkající se například montáže různých typů pomocných konstrukcí nebo kotvení lešení. Každé školení je zakončeno závěrečným testem, po němž získají úspěšní absolventi certifikát a průkaz odborně způsobilé osoby pro dočasné stavební konstrukce. Mohou tak kdykoliv prokázat, že mají potřebné znalosti k tomu, aby prováděli montáž i demontáž lešení a dalších pomocných systémů nebo dozor na staveništi. Víme, že není snadné pamatovat si velké množství informací po dlouhou dobu. Proto dostanou všichni účastníci školení k dispozici veškeré podklady, ke kterým se pak mohou kdykoliv vracet. Kromě dokumentů týkajících se platné legislativy si od nás odnesou i odborné materiály, montážní manuály a návody, a to nejen ve formě textů, ale i videí.

Scaserv nenabízí jenom lešení. Přesvědčte se!

Nejsme jen firmou, která vám zajistí prodej a zapůjčení lešení. Kromě pravidelných školení vám nabízíme i profesionální servislešení a jeho projekcidopravu na stavební místo a odbornou montáž. Využijte našich komplexních služeb, díky kterým zajistíte vašim zaměstnancům ty nejlepší podmínky pro maximální bezpečnost na staveništi.