Debnenie stropov SCAFLEX

Odberateľ: Kvazar akciová společnost
Zákazka: Armáda spásy Ostrava – NOCLEHÁRNA
Použitý systém: Nosníkové debnenie stropov SCAFLEX
Objem zákazky: 560 m²
Realizácia od 6/2018 do 7/2018