Modulové lešenie CUPLOK

Odberateľ: Jaroslav Hrbáček
Zákazka: Nestlé Česko – závod ZORA Olomouc
Použitý systém: Modulové lešenie CUPLOK + schodisková vež CUPLOK
Objem zákazky: 300 m³
Realizácia od 1/2020 do 2/2020