Modulové lešenie CUPLOK

Odberateľ: GEMO a.s.
Zákazka: BB Centrum
Použitý systém: Modulové lešenie CUPLOK 
Objem zákazky: 5 000 m³
Realizácia od 1/2020 do 4/2020