Modulové lešenie CUPLOK

Odberateľ: GEMO a.s.
Zákazka: OC Forum Prešov
Použitý systém: Modulové lešenie CUPLOK pojazdná plošina
Realizácia od 1/2020 do 5/2020