Modulové lešenie CUPLOK

Odberateľ: HOMOLA a.s.
Zákazka: Most Legií, Přerov
Použitý systém: Modulové lešenie CUPLOK
Realizácia od 7/2019 do 9/2019