Mobilné schodisko SafeStep

Odberateľ: GASCONTROL, společnost s r.o.
Zákazka: Plynovod Reko VTL Hrachovec
Použitý systém: Mobilné schodisko SafeStep
Objem zákazky: 40 bm
Realizácia od 6/2021 do 7/2021