Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: SPEKTRUM MORAVA, s.r.o.
Zákazka: Vodojem Hošťálkovice
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 1 800 m²
Realizácia od 9/2019 do 11/2019