Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: Ecotherm spol. s r.o.
Zákazka: Vodotika, Bratislava
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 2 800 m²
Realizácia od 12/2018 do 6/2019