Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: COLAS CZ a.s.
Zákazka: Renovace Žďákovského mostu
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 10 000 m²
Realizácia od 5/2016 do 9/2017