Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: GEMO a.s., Olomouc
Zákazka: Nová Zbrojovka – Prospera Brno
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 13 000 m²
Realizácia od 7/2018 do 12/2018