Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: RAPID – PS s.r.o.
Zákazka: Malacky
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 1 100 m²
Realizácia od 5/2019 do 6/2019