Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: GEMO a.s.
Zákazka: Hotel FORTUNA
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 10 000 m²
Realizácia od 9/2018 do 6/2019