Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: KP REVITAL s.r.o., Ostrava
Zákazka: BD Pavlovova 2630/23, Ostrava
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 5 800 m²
Realizácia od 7/2018 do 12/2018