Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: Stavebniny DEK s.r.o.
Zákazka: Dom športu
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 9 000 m²
Realizácia od 2/2019