Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: Jaroslav Hrbáček
Zákazka: ADM Olomouc – ŠROTOVÁ SILA
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 2 400 m²
Realizácia od 9/2019 do 11/2019