Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: IZOLTECHNIK CZECH s.r.o.
Zákazka: BD Jihlavská
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 4 000 m²
Realizácia od 3/2020