Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: VIVAS CZ s.r.o.
Zákazka: DOMEQ
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 15 000 m²
Realizácia od 1/2021 do 7/2021