Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: IMOS Brno, a.s.
Zákazka: Residence Park Hrabůvka
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 4 000 m²
Realizácia od 2/2021 do 6/2021