Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: Ridera Stavební a.s.
Zákazka: AB Míru, Frýdek – Místek
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 9 000 m²
Realizácia od 1/2021 do 10/2021