Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: INGSTEEL, spol. s r.o.
Zákazka: BC Galvániho
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 17 000 m²
Realizácia od 7/2020 do 1/2021