Fasádne lešenie SPRINT

Odberateľ: VIVAS CZ s.r.o.
Zákazka: Areál Slatina
Použitý systém: Fasádne lešenie SPRINT 75
Objem zákazky: 10 000 m²
Realizácia od 3/2020