Bezpečnost při práci ve výškách


Během opravářských, stavebních či údržbářských prací je pobyt vašich zaměstnanců ve výškách často nevyhnutelný. Využívejte proto každou příležitost k tomu, abyste zvýšili bezpečnost jejich pracovního místa – stejně jako následujících sedm tipů jim to totiž může zachránit zdraví nebo dokonce život.

1. Zvolte profesionální lešení s bezpečnostní­mi prvky

Základním předpokladem bezpečné práce vašich zaměstnanců ve výškách je volba kvalitního lešení s profesionálně řešenou konstrukcí, vybavenou veškerými potřebnými bezpečnostními prvky. Dbejte i na odbornou montáž lešení, která zajistí pevnost a stabilitu celé konstrukce. V případě fasádního lešení nepodceňujte nejen význam jeho správného založení, ale i vhodného ukotvení a úhlopříčného zpevnění.

2. Dbejte na pravidelné kontroly lešení

Ačkoliv bývá stav lešení pravidelně monitorován odborníkem, postarejte se o to, aby vaši pracovníci každý den krátce ověřili, že je konstrukce lešení kompletní a připravená k bezpečnému použití. Nutná je zejména vizuální kontrola stavu všech žebříků a ochranných prvků, jako jsou zábradlí, ohrazení či poklopy, i záchytných konstrukcí, mezi které patří například záchytné lešení a bezpečnostní sítě. Dále je třeba sledovat stav podkladu, na kterém lešení stojí a v případě pojízdného modelu provést i kontrolu jeho zabezpečení proti samovolnému pohybu. I v průběhu celého dne by vaši zaměstnanci měli neustále sledovat stav pracovního místa a vyhodnocovat případná bezpečnostní rizika, která se mohou na lešení nebo v jeho bezprostředním okolí objevit například vlivem nově provedených stavebních úprav nebo silného větru, deště či sněhu.

3. Věnujte pozornost osobnímu bezpečnostnímu vybavení všech pracovníků

Pokud budou vaši zaměstnanci používat speciální prostředky osobní ochrany proti pádu, jako jsou bezpečnostní postroje, karabiny, lana nebo tlumiče či pohyblivé zachycovače pádu, musí každý den důkladně zkontrolovat jejich stav. Před každým použitím bezpečnostního vybavení je třeba, aby si je daný pracovník nastavil podle své výšky a váhy i účelu, ke kterému je bude využívat. Při nákupu bezpečnostních pomůcek nezapomínejte ani na kvalitní neklouzavé pracovní boty a pevné rukavice, které napomáhají bezpečnému vystoupání do potřebné výšky i snadnému sestupu ze žebříku nebo lešení.

4. Naučte své zaměstnance pracovat efektivně

Své pracovníky vždy veďte k tomu, aby minimalizovali čas strávený ve výškách na nezbytně nutnou dobu. Dosáhnout toho mohou především tak, že si pečlivě naplánují pracovní den a promyslí si, jaké přípravné práce zvládnou na zemi. Pokud si navíc rozvrhnou, jaké pracovní pomůcky budou při pobytu ve velké výšce potřebovat, sníží počet sestupů z lešení a opětovných výstupů, při kterých hrozí největší riziko pádu či poranění.

5. Umožněte vašim pracovníkům být ve formě

Když budou vaši zaměstnanci unavení, nedokážou se tolik soustředit na práci a snadno při ní udělají chybu. V průběhu pracovní doby jim proto dopřejte dostatečný čas na pravidelný odpočinek, který prospěje nejen jejich zdraví, ale i bezpečnosti všech osob na pracovišti.

6. Nedovolte nepořádek

Během celého pracovního dne musejí vaši zaměstnanci dbát na to, aby byly všechny předměty, které zrovna při práci ve výškách nepoužívají, bezpečně uloženy na svém místě. Značně se tak sníží pravděpodobnost, že některá z pracovních pomůcek z lešení spadne a způsobí vážné zranění, které hrozí i v případě dopadu relativně malého a lehkého předmětu. A navíc bude na lešení dostatek prostoru pro pohodlnou práci, při které každý rychle najde veškeré potřebné vybavení.

7. Nabídněte pomoc v boji se strachem

Zatímco zdravá míra strachu posiluje opatrnost a napomáhá bezpečnému pohybu ve výškách, přehnané obavy mohou naopak vést k chybám, kterými může váš pracovník ohrozit sebe i své kolegy. Nebojte se mu v takovém případě doporučit využití služeb profesionálního poradce, který ovládá osvědčené způsoby, jak snížit úzkost z práce ve výškách na přijatelnou úroveň. Nikdy nepodceňujte riziko! Bez ohledu na to, kolik zkušeností už vaši zaměstnanci s prací ve výškách mají, nepodceňujte význam pravidelných bezpečnostních tréninků a školení. Svým pracovníkům zdůrazňujte, že je třeba dbát na maximální bezpečnost i při práci v relativně malých výškách okolo dvou metrů, protože v nich paradoxně dochází k největšímu počtu pracovních úrazů. Při výběru lešení vždy volte pouze nejvyšší možnou kvalitu a profesionální montáž, protože jedině tak si můžete být jisti, že jste pro bezpečnost svých pracovníků udělali opravdu maximum.