Servis

Sme schopní trvalo a komplexne zabezpečovať požiadavky našich zákazníkov. Poskytujeme služby zahŕňajúce montáž a demontáž lešenárskych systémov, dopravu, technickú podporu, projekčnú činnosť a školenia. Našim zákazníkom ponúkame na prenájom a predaj certifikované produkty, ktoré sa radia k technologickej špičke na trhu.

Prenájom

Ucelený sortiment ponúka spoločnosť SCASERV formou prenájmu i predaja. Prenájom je správnou voľbou predovšetkým pre rozsiahle projekty, jednorazové akcie alebo v prípade eliminácie prevádzkových nákladov na skladovanie materiálu alebo odpisových nákladov. Dôležitým aspektom je tiež možnosť využitia materiálu len v sezóne, kedy je pripravený v bezchybnom a odborne servisovanom sta­ve.

Predaj

K predaju ponúkame nielen nový materiál so všetkou dokumentáciou a certifikáciou, ale aj použitý materiál (secondhand) za výhodných cenových podmienok..

Montáž

Jednou zo služieb, ktoré spoločnosť SCASERV s.r.o. ponúka svojim zákazníkom, je montáž a demontáž lešenárskych systémov. Naše špecializované a skúsené tímy, ktoré sú pravidelne preškoľované ako v oblasti predpisov týkajúcich sa montáže a demontáže lešenia, tak aj predpisov BOZP, zabezpečia v prípade potreby správnu, rýchlu a včasnú montáž našich systémov. Zákazník tak môže efektívne operovať so svojimi ľudskými kapacitami pri iných činnostiach na pracovisku. Po montáži lešenia od nás obdržíte preberací protokol vyhotovený odborne spôsobilou osobou.

Doprava

Ak nemáte k dispozícii vlastnú dopravu, radi Vám v rámci komplexného riešenia zákaziek ponúkneme prepravné služby nákladnými vozidlami a dopravu nášho sortimentu až na stavbu, kde ho zložíme a po skončení stavby zasa naložíme a odvezieme. Na prepravu materiálu využívame vlastné vozidlá a stálych zmluvných partnerov, čím zaručujeme skúsenosť vodiča a maximálne využitie našich kapacít.

Projekcia

Na základe požiadavky zákazníka zaistí naše technické oddelenie vypracovanie prehľadných výkresov a kladačských plánov, čím sa značne usporí čas pri montáži lešenárskych a debniacich systémov. Technické oddelenie veľmi úzko spolupracuje so zákazníkmi aj priamo na stavbách. Vďaka profesionálnym technickým výkresom je známy presný výpis navrhnutého materiálu, naplánovanie jednotlivých etáp v celom procese a časový harmonogram. Týmto spôsobom pomáhame minimalizovať riziká a dosahovať v každom smere tých najlepších výsledkov

Školenia

Spoločnosť SCASERV a.s. ponúka celú radu odborných školení. Pravidelne oboznamuje našich zákazníkov s najnovšími legislatívnymi zmenami a nariadeniami v rámci nami ponúkaných produktov a služieb. Široká ponuka školení zahrňuje predovšetkým produktové školenia, školenia posúdenia kvality, pokiaľ zákazník požičiava tovar tretím osobám alebo si u nás lešenie alebo debnenie zakúpil, školenie pre uskutočnenie drobných opráv prostredníctvom náhradných dielov. Zamestnávateľom ponúkame pomoc pri školeniach odborne spôsobilých osôb pre montáž lešenia vrátane opakovacích školení.

Servis

Ponúkame len kvalitné a revidovanej produkty vrátane ich odborných opráv.